Generic Viagra generic viagra europe
مايو 08

أكتب في الموضوع التالي:
“إن ما هو علمي خاصيته أنه لا يعكس الواقع، بل يترجمه إلى نظرياتمتغيرة قابلة للتكذيب”

اشرح مضمون القولة، وبين المعيار السليم للحكم على صلاحية النظريات العلمية.